Passie voor het vak en plezier in het werken met kinderen zijn mijn grote drijfveer. Kinderen hebben aan mij een professionele, betrouwbare, vriendelijke en geïnteresseerde coach die goed kan aansluiten bij hun belevingswereld.

Mijn naam is Pauline Teunis en ik ben kinder- en jongerencoach. Ik ga uit van de talenten van kinderen en hun vermogen om zelf een oplossing te bedenken voor moeilijke situaties. Een kleine verandering heeft vaak al een groot effect. Jarenlang heb ik binnen de jeugdhulpverlening gewerkt met zowel kinderen van verschillende leeftijden als met ouders. Naast het gericht behandelen van kinderen met verschillende gedragsproblematieken heb ik ook veel trainingen gegeven, bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining en trainingen voor kinderen van gescheiden ouders.

Werkwijze

Met de ervaring en kennis die ik heb opgedaan in de praktijk heb ik steeds meer mijn eigen werkwijze ontwikkeld.
Om op geheel eigen wijze mijn aanpak toe te kunnen passen, besloot ik een eigen praktijk op te richten. Dit geeft mij de vrijheid om kinderen coaching te bieden die geheel past bij het kind en die goed werkt bij een specifieke hulpvraag.

Opgeleid als creatief therapeut maak ik bewust vaak gebruik van creatieve en ludieke werkvormen. Mijn ervaring is dat deze vorm zeer effectief is doordat kinderen er plezier aan ondervinden en daardoor sneller openstaan voor verandering.

Specialisaties

In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het omgaan met scheiding en creatieve rouwverwerking. Daarnaast heb ik verschillende cursussen gevolgd zoals kinder- en jongeren mindfulness. In de huidige tijd waarin kinderen vaak overprikkeld raken, leer ik hen hoe ze tot zichzelf kunnen komen en zo rust te vinden.