Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Het liefst zie je een vrolijk, blij en gezond kind dat graag naar school gaat, actief is en sociaal vaardig. Soms zijn er toch dingen waar uw kind tegenaan loopt of moeite mee heeft. Coaching kan dan helpen.

Als u zich als ouder even geen raad meer weet, gaat u op zoek naar antwoorden op uw vragen. De stap naar een psycholoog of kindertherapeut kan te groot zijn en is vaak niet noodzakelijk. Het inschakelen van een kindercoach is laagdrempelig en biedt op korte termijn hulp.

Kinderen ervaren het vaak als prettig om hun verhaal te kunnen vertellen aan een relatief onbekende. Bewustwording van de situatie en van eigen talenten en aandeel zorgt vaak al voor een verandering in het handelen. Daardoor is coaching een effectieve en kortdurende vorm van hulpverlening. Gemiddeld zijn er 6 sessies nodig.

Kindercoaching biedt hulp die aansluit op elk kind door het werken met verschillende methodische werkwijzen en technieken. Het is oplossingsgericht; de aandacht ligt niet op het probleem maar op de oplossingen die het kind meestal zelf kan bedenken.

Coaching is ook plezierig en ontspannend!

Voordelen van coaching bij Mus op een rijtje:
  • Mus biedt een laagdrempelige manier van hulpverlening.
  • De trajecten duren kort en zijn op maat.
  • Bij Mus werkt een coach met veel ervaring uit de praktijk.
  • De coaching is praktisch en toekomstgericht en kinderen leren zichzelf te helpen.
  • De coaching is speels door de werkvormen en sluit goed aan op de belevingswereld en interesse van kinderen en jongeren.
  • Coaching vindt plaats in een huiselijke praktijk en daarom voelen kinderen en jongeren zich op hun gemak.
  • Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.