Er bestaat geen “standaard” kind en daarom ziet elk traject er anders uit. Ik bekijk welke werkwijze en methodes het beste aansluiten bij het kind en de specifieke behoefte.

Kennismakingsgesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent in coaching is het mogelijk om een kennismakingsgesprek te hebben. U en uw kind kunnen ervaren of het klikt en of de werkwijze u aanspreekt.

Intakegesprek

Elk traject begint met een intakegesprek. Voordat dit gesprek plaatsvindt, vraag ik u een intakeformulier in te vullen. Tijdens het gesprek bekijken we waar uw kind tegenaan loopt en wat de gevolgen daarvan zijn thuis, op school en in de omgeving. Ook bekijken we wat uw kind wil leren en wat het nodig heeft om zijn doel te bereiken. We bedenken samen hoe we van het probleem een vaardigheid kunnen maken.

Coaching

Bij de coaching staat voorop dat uw kind wordt ondersteund om eigen mogelijkheden en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het is belangrijk om te kijken naar wat er al goed gaat.
Tijdens de sessies wordt uw kind door oefeningen en de juiste vragen bewust van wat het denkt en voelt en wat voor invloed dit heeft op zijn of haar gedrag. Vanuit deze bewustwording kan het zelfvertrouwen groeien en kunnen nieuwe stappen gezet worden naar een oplossing

Werkwijze

Ik maak bij de coaching gebruik van onder andere creatieve werkvormen, rollenspellen, het kinderkwaliteitenspel en specifieke methodes zoals Kids’ Skills, RET, mindfulness en kinderyoga.

Ik stem de methodiek af op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Bij een traject met een jongere zal de nadruk eerder liggen op gesprekken.

Voor de verwerking van een verlies of een scheiding werk ik met speciale trajecten: creatieve rouwverwerking en de Kies-methode.

Evaluatie en vervolg

Na iedere sessie wordt kort door mij aan u teruggegeven hoe deze is verlopen. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt een keer bij de sessie aanwezig te zijn. We sluiten het traject af met een eindgesprek waar u en uw kind bij aanwezig zijn. Hierin kijken we naar de veranderingen of verbeteringen die zijn opgetreden en of de doelstelling van het traject is behaald en of er nog een vervolgtraject nodig is.